Kết quả bóng đá Việt Nam - V.league mới nhất


Vòng 17

 • 01-10-2022
 • FT
  Hà Nội FC vs Bình Dương Hà Nội FC
  5 - 1
  Hà Nội FC vs Bình Dương Bình Dương
   
 • FT
  Sông Lam Nghệ An vs Viettel Sông Lam Nghệ An
  0 - 1
  Sông Lam Nghệ An vs Viettel Viettel
   
 • FT
  Nam Định vs Hà Tĩnh Nam Định
  2 - 0
  Nam Định vs Hà Tĩnh Hà Tĩnh
   
 • FT
  Thanh Hóa vs Bình Định Thanh Hóa
  2 - 1
  Thanh Hóa vs Bình Định Bình Định
   
 • 30-09-2022
 • FT
  Hồ Chí Minh vs Sài Gòn FC Hồ Chí Minh
  0 - 2
  Hồ Chí Minh vs Sài Gòn FC Sài Gòn FC
   
 • FT
  Hải Phòng vs HAGL Hải Phòng
  1 - 1
  Hải Phòng vs HAGL HAGL
   

Vòng 16

 • 14-09-2022
 • FT
  Viettel vs Nam Định Viettel
  4 - 0
  Viettel vs Nam Định Nam Định
   
 • FT
  Bình Định vs Hải Phòng Bình Định
  0 - 0
  Bình Định vs Hải Phòng Hải Phòng
   
 • FT
  Hà Tĩnh vs Hồ Chí Minh Hà Tĩnh
  1 - 1
  Hà Tĩnh vs Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh
   
 • 13-09-2022
 • FT
  Sài Gòn FC vs Hà Nội FC Sài Gòn FC
  1 - 1
  Sài Gòn FC vs Hà Nội FC Hà Nội FC
   
 • FT
  Sông Lam Nghệ An vs Đà Nẵng Sông Lam Nghệ An
  2 - 2
  Sông Lam Nghệ An vs Đà Nẵng Đà Nẵng
   
 • FT
  Bình Dương vs HAGL Bình Dương
  1 - 1
  Bình Dương vs HAGL HAGL
   

Vòng 15

 • 04-09-2022
 • FT
  Hồ Chí Minh vs Nam Định Hồ Chí Minh
  0 - 1
  Hồ Chí Minh vs Nam Định Nam Định
   
 • FT
  Đà Nẵng vs Hải Phòng Đà Nẵng
  0 - 2
  Đà Nẵng vs Hải Phòng Hải Phòng
   
 • 03-09-2022
 • FT
  HAGL vs Sài Gòn FC HAGL
  1 - 1
  HAGL vs Sài Gòn FC Sài Gòn FC
   
 • FT
  Thanh Hóa vs Sông Lam Nghệ An Thanh Hóa
  2 - 0
  Thanh Hóa vs Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An
   
 • 02-09-2022
 • FT
  Hà Nội FC vs Bình Định Hà Nội FC
  0 - 3
  Hà Nội FC vs Bình Định Bình Định
   
 • FT
  Bình Dương vs Viettel Bình Dương
  2 - 1
  Bình Dương vs Viettel Viettel
   

Vòng 14

 • 28-08-2022
 • FT
  Viettel vs Thanh Hóa Viettel
  3 - 1
  Viettel vs Thanh Hóa Thanh Hóa
   
 • FT
  Bình Định vs Bình Dương Bình Định
  4 - 1
  Bình Định vs Bình Dương Bình Dương
   
 • 27-08-2022
 • FT
  Sài Gòn FC vs Hà Tĩnh Sài Gòn FC
  3 - 2
  Sài Gòn FC vs Hà Tĩnh Hà Tĩnh
   
 • FT
  Nam Định vs Đà Nẵng Nam Định
  2 - 1
  Nam Định vs Đà Nẵng Đà Nẵng
   
 • 26-08-2022
 • FT
  Sông Lam Nghệ An vs Hà Nội FC Sông Lam Nghệ An
  1 - 1
  Sông Lam Nghệ An vs Hà Nội FC Hà Nội FC
   
 • FT
  Hải Phòng vs Hồ Chí Minh Hải Phòng
  4 - 3
  Hải Phòng vs Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh
   

Vòng 13

 • 20-08-2022
 • FT
  Sài Gòn FC vs Hồ Chí Minh Sài Gòn FC
  1 - 2
  Sài Gòn FC vs Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh
   
 • FT
  Bình Định vs Thanh Hóa Bình Định
  2 - 1
  Bình Định vs Thanh Hóa Thanh Hóa
   
 • FT
  Bình Dương vs Hà Nội FC Bình Dương
  0 - 3
  Bình Dương vs Hà Nội FC Hà Nội FC
   
 • 19-08-2022
 • FT
  Viettel vs Sông Lam Nghệ An Viettel
  2 - 0
  Viettel vs Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An
   
 • FT
  Hà Tĩnh vs Nam Định Hà Tĩnh
  2 - 0
  Hà Tĩnh vs Nam Định Nam Định
   
 • FT
  HAGL vs Hải Phòng HAGL
  1 - 2
  HAGL vs Hải Phòng Hải Phòng