Tỷ Lệ Kèo - Kèo Trận Sớm - Kèo Bóng Đá ngày mai

Tất Cả
31/5(Th4)
1/6(Th5)
2/6(Th6)
3/6(Th7)
4/6(CN)
5/6(Th2)
6/6(Th3)
Trận Đấu
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
GIẢI J-LEAGUE 1 NHẬT BẢN
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
05/31 05:30PM
Urawa Red Diamonds
Sanfrecce Hiroshima
Hòa
0-0.86
0.78
2.5-0.90
u0.80
2.72
2.51
3.20
o0.97
e0.93
0-0.92
0.82
1.0-0.89
u0.79
3.60
3.15
1.99
0.77
0/0.5-0.85
2/2.50.84
u-0.94
0.59
0/0.5-0.69
0.5/10.64
u-0.74
*CÚP C2 CHÂU ÂU
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
06/01 02:00AM
Sevilla (N)
AS Roma
Hòa
00.94
0.98
2.0-0.91
u0.81
2.72
2.84
2.78
o0.99
e0.91
00.88
-0.98
0.5/10.98
u0.92
3.50
3.75
1.83
0/0.5-0.75
0.67
1.5/20.79
u-0.89
0/0.5-0.60
0.50
0.50.65
u-0.75
*CÚP C2 CHÂU ÂU - VÔ ĐỊCH
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
06/01 02:00AM
Sevilla
AS Roma
00.92
0.98
*CÚP C2 CHÂU ÂU - PHẠT GÓC
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
06/01 02:00AM
Sevilla Tổng Số Phạt Góc
AS Roma Tổng Số Phạt Góc
0.50.76
-0.92
9.50.97
u0.85
0/0.50.84
1.00
4.5-0.98
u0.80
06/01 02:00AM
Sevilla Phạt Góc Thứ 1
AS Roma Phạt Góc Thứ 1
00.79
-0.95
06/01 02:00AM
Sevilla Hiệp 2 Phạt Góc Đầu Tiên
AS Roma Hiệp 2 Phạt Góc Đầu Tiên
00.79
-0.95
06/01 02:00AM
Sevilla Phạt Góc Cuối Cùng
AS Roma Phạt Góc Cuối Cùng
00.79
-0.95
00.79
-0.95
*CÚP C2 CHÂU ÂU - THẺ PHẠT
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
06/01 02:00AM
Sevilla Tổng Số Thẻ Phạt
AS Roma Tổng Số Thẻ Phạt
0.5-0.98
0.80
5.50.90
u0.90
0/0.5-0.83
0.65
2.0-0.90
u0.70
06/01 02:00AM
Sevilla Thẻ Phạt Thứ 1
AS Roma Thẻ Phạt Thứ 1
00.70
-0.88
06/01 02:00AM
Sevilla Hiệp 2 Thẻ Phạt Đầu Tiên
AS Roma Hiệp 2 Thẻ Phạt Đầu Tiên
00.70
-0.88
06/01 02:00AM
Sevilla Thẻ Phạt Cuối Cùng
AS Roma Thẻ Phạt Cuối Cùng
00.70
-0.88
00.70
-0.88
*CÚP C2 CHÂU ÂU - THAY CẦU THỦ
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
06/01 02:00AM
Sevilla Thay Cầu Thủ Đầu Tiên
AS Roma Thay Cầu Thủ Đầu Tiên
00.92
0.92
06/01 02:00AM
Sevilla Thay Cầu Thủ Cuối Cùng
AS Roma Thay Cầu Thủ Cuối Cùng
00.92
0.92
*CÚP C2 CHÂU ÂU - PHÁT BÓNG
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
06/01 02:00AM
Sevilla Phát Bóng Thứ 1
AS Roma Phát Bóng Thứ 1
00.92
0.92
06/01 02:00AM
Sevilla Hiệp 2 Phát Bóng Đầu Tiên
AS Roma Hiệp 2 Phát Bóng Đầu Tiên
00.92
0.92
06/01 02:00AM
Sevilla Phát Bóng Cuối Cùng
AS Roma Phát Bóng Cuối Cùng
00.92
0.92
00.92
0.92
*CÚP C2 CHÂU ÂU - VIỆT VỊ
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
06/01 02:00AM
Sevilla Tổng Số Việt Vị
AS Roma Tổng Số Việt Vị
00.92
0.92
3.5-0.98
u0.80
06/01 02:00AM
Sevilla Việt Vị Đầu Tiên
AS Roma Việt Vị Đầu Tiên
00.92
0.92
06/01 02:00AM
Sevilla Hiệp 2 Việt Vị Đầu Tiên
AS Roma Hiệp 2 Việt Vị Đầu Tiên
00.92
0.92
06/01 02:00AM
Sevilla Việt Vị Cuối Cùng
AS Roma Việt Vị Cuối Cùng
00.92
0.92
00.92
0.92
*CÚP C2 CHÂU ÂU - NÉM BIÊN
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
06/01 02:00AM
Sevilla Ném Biên Đầu Tiên
AS Roma Ném Biên Đầu Tiên
00.92
0.92
06/01 02:00AM
Sevilla Hiệp 2 Ném Biên Đầu Tiên
AS Roma Hiệp 2 Ném Biên Đầu Tiên
00.92
0.92
06/01 02:00AM
Sevilla Ném Biên Cuối Cùng
AS Roma Ném Biên Cuối Cùng
00.92
0.92
00.92
0.92
*CÚP C2 CHÂU ÂU - ĐÁ PHẠT TRỰC TIẾP
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
06/01 02:00AM
Sevilla Đá Phạt Trực Tiếp Đầu Tiên
AS Roma Đá Phạt Trực Tiếp Đầu Tiên
00.92
0.92
06/01 02:00AM
Sevilla Hiệp 2 Đá Phạt Trực Tiếp Đầu Tiên
AS Roma Hiệp 2 Đá Phạt Trực Tiếp Đầu Tiên
00.92
0.92
06/01 02:00AM
Sevilla Đá Phạt Trực Tiếp Cuối Cùng
AS Roma Đá Phạt Trực Tiếp Cuối Cùng
00.92
0.92
00.92
0.92
*CÚP C2 CHÂU ÂU - HIỆP 1 vs HIỆP 2
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
06/01 02:00AM
Sevilla -vs- AS Roma - Tổng Bàn Thắng Hiệp 1
Sevilla -vs- AS Roma - Tổng Bàn Thắng Hiệp 2
-0.95
0/0.50.79
*CÚP C2 CHÂU ÂU - THẺ ĐỎ
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
06/01 02:00AM
Sevilla -vs- AS Roma - Thẻ Đỏ
Sevilla -vs- AS Roma - Không Thẻ Đỏ
0-0.38
0.22
*CÚP C2 CHÂU ÂU - PHẢN LƯỚI
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
06/01 02:00AM
Sevilla -vs- AS Roma - Phản Lưới
Sevilla -vs- AS Roma - Không Phản Lưới
0-0.24
0.08
*CÚP C2 CHÂU ÂU - PHẠT ĐỀN
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
06/01 02:00AM
Sevilla -vs- AS Roma Phạt Đền Thứ 1 - Có
Sevilla -vs- AS Roma Phạt Đền Thứ 1 - Không Có
0-0.51
0.35
06/01 02:00AM
Sevilla -vs- AS Roma Phạt Đền Thứ 1 - Vào
Sevilla -vs- AS Roma Phạt Đền Thứ 1 - Không Vào
00.14
-0.30
GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ U20 THẾ GIỚI 2023 (TẠI ARGENTINA)
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
06/01 12:30AM
Brazil U20
Tunisia U20
Hòa
2/2.50.87
0.97
3/3.50.90
u0.92
1.11
10.00
8.20
o0.95
e0.93
1.00.98
0.86
1/1.50.74
u-0.92
1.45
8.40
3.15
2.00.63
-0.79
3.00.66
u-0.84
0.5/10.63
-0.79
1.5-0.93
u0.75
06/01 12:30AM
Colombia U20
Slovakia U20
Hòa
1/1.50.91
0.93
2.50.82
u1.00
1.36
6.60
4.35
o0.96
e0.92
0.50.99
0.85
1.00.81
u-0.99
1.99
5.50
2.30
1.00.63
-0.79
2.5/3-0.96
u0.78
0/0.50.59
-0.75
1/1.5-0.79
u0.61
06/01 04:00AM
Argentina U20
Nigeria U20
Hòa
1.00.96
0.88
2.5/30.92
u0.90
1.55
4.65
3.85
o0.96
e0.92
0/0.50.77
-0.93
1.00.72
u-0.90
2.16
4.60
2.28
0.5/10.72
-0.88
2.50.72
u-0.90
0.5-0.86
0.70
1/1.5-0.87
u0.69
06/01 04:00AM
Anh U20
Ý U20
Hòa
0/0.50.78
-0.94
2/2.50.82
u1.00
2.04
3.15
3.20
o0.96
e0.92
0/0.5-0.84
0.68
1.0-0.98
u0.80
2.65
4.00
2.03
0.5-0.96
0.80
2.5-0.93
u0.75
00.58
-0.74
0.5/10.60
u-0.78
GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ U20 THẾ GIỚI 2023 (TẠI ARGENTINA) - ĐỘI NÀO SẼ TIẾN VÀO VÒNG TIẾP THEO
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
06/01 12:30AM
Brazil U20
Tunisia U20
00.04
-0.24
06/01 12:30AM
Colombia U20
Slovakia U20
00.17
-0.37
06/01 04:00AM
Argentina U20
Nigeria U20
00.20
-0.40
06/01 04:00AM
Anh U20
Ý U20
00.53
-0.73
GIẢI SUPERETTAN THỤY ĐIỂN
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
06/01 12:00AM
Gefle IF
GIF Sundsvall
Hòa
00.90
-0.98
2.50.94
u0.96
2.52
2.69
3.20
o1.00
e0.90
00.93
0.95
1.00.85
u-0.97
3.20
3.20
2.10
0/0.5-0.82
0.74
2.5/3-0.85
u0.75
0/0.5-0.72
0.60
1/1.5-0.75
u0.63
06/01 12:00AM
IK Brage
Ostersunds FK
Hòa
0/0.50.95
0.97
2.50.99
u0.91
2.28
2.95
3.30
o1.00
e0.90
00.66
-0.78
1.00.95
u0.93
2.79
3.85
2.07
0.5-0.78
0.70
2.5/3-0.82
u0.72
0/0.5-0.76
0.64
1/1.5-0.74
u0.62
06/01 12:00AM
Landskrona BoIS
Trelleborgs
Hòa
0/0.50.87
-0.95
2.5/3-0.93
u0.83
2.09
3.25
3.40
o1.00
e0.90
0/0.5-0.82
0.70
1.00.83
u-0.95
2.64
3.90
2.16
0.5-0.91
0.83
2.50.80
u-0.90
00.62
-0.74
1/1.5-0.82
u0.70
06/01 12:00AM
Utsiktens BK
Orebro SK
Hòa
0/0.5-0.98
0.90
2.50.99
u0.91
2.31
2.86
3.35
o1.00
e0.90
00.77
-0.89
1.00.95
u0.93
2.97
3.55
2.07
0.5-0.76
0.68
2.5/3-0.83
u0.73
0/0.5-0.78
0.66
1/1.5-0.72
u0.60
GIẢI HẠNG 2 HÀ LAN (PLAY OFF)
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
05/31 11:45PM
NAC Breda
FC Emmen
Hòa
0-0.88
0.78
2.5/3-0.99
u0.87
2.78
2.30
3.25
o0.96
e0.92
0-0.92
0.80
1/1.5-0.86
u0.74
3.20
2.77
2.23
0.82
0/0.5-0.92
3.0-0.82
u0.70
0.62
0/0.5-0.74
1.00.66
u-0.78
GIẢI HẠNG 2 HÀ LAN (PLAY OFF) - ĐỘI NÀO SẼ TIẾN VÀO VÒNG TIẾP THEO
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
06/04 01:00AM
FC Emmen
NAC Breda
00.28
-0.38
CÚP QUỐC GIA PHẦN LAN
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
05/31 10:00PM
AC Oulu
Haka
0/0.50.87
0.93
2.50.91
u0.89
o0.96
e0.92
05/31 10:30PM
Ilves Tampere
KaPa
1.50.77
-0.97
3.00.89
u0.91
o0.95
e0.93
05/31 10:30PM
JaPS
EIF Ekenas
0/0.50.97
0.83
3.0-0.94
u0.74
o0.95
e0.93
05/31 10:30PM
JJK Jyvaskyla
KuPS
-0.95
1.5/20.75
3.0-0.99
u0.79
o0.95
e0.93
05/31 10:30PM
FC Jazz
VIFK Vaasa
0.5/10.81
0.99
3/3.50.83
u0.97
o0.95
e0.93
05/31 10:30PM
FC KTP
Gnistan Helsinki
0.5/10.83
0.97
2.5/30.93
u0.87
o0.96
e0.92
05/31 11:00PM
FC Reipas Lahti
Honka Espoo Akatemia
0.86
0/0.50.94
3.00.82
u0.98
05/31 11:00PM
P Iirot
Futura FC
0.5/10.88
0.92
3/3.50.92
u0.88
06/01 12:15AM
Atlantis (N)
KPV Kokkola
0-0.93
0.73
3.0-0.99
u0.79
GIẢI SERIE C Ý (PLAY OFF)
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
06/01 01:30AM
Cesena
LR Vicenza 1902
0/0.50.76
1.00
2/2.50.96
u0.80
06/01 01:30AM
Crotone
Foggia
0/0.50.71
-0.95
2/2.50.89
u0.87
06/01 01:30AM
Pordenone Calcio
Lecco
0.50.96
0.80
2/2.50.96
u0.80
06/01 01:30AM
Virtus Entella
Pescara
0/0.50.76
1.00
2.50.91
u0.85
SAUDI PRO LEAGUE
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
06/01 01:00AM
Al Adalah
Al Ettifaq
Hòa
0.5/10.89
0.93
2.5/30.80
u1.00
1.66
3.90
3.75
o0.95
e0.93
0/0.50.86
0.96
1/1.5-0.96
u0.76
2.16
4.55
2.30
06/01 01:00AM
Al Hilal Riyadh
Al Raed
Hòa
1.5/20.84
0.98
3.50.85
u0.95
1.22
7.80
5.60
o0.95
e0.93
0.5/10.91
0.91
1.50.96
u0.84
1.66
6.00
2.80
06/01 01:00AM
Al Ittihad Jeddah
Al Tai FC
Hòa
1.5/20.78
-0.96
3/3.50.74
u-0.94
1.20
8.40
6.00
o0.95
e0.93
0.5/10.78
-0.96
1.5-0.98
u0.78
1.57
7.00
2.94
06/01 01:00AM
Al Khaleej Saihat
Abha
Hòa
0.5/10.85
0.97
2.5/30.86
u0.94
1.65
3.95
3.75
o0.96
e0.92
0/0.50.77
-0.95
1/1.5-0.92
u0.72
2.06
4.85
2.32
06/01 01:00AM
Al Nassr Riyadh
Al Fateh
Hòa
1.5/20.99
0.83
3/3.50.71
u-0.91
1.27
7.00
5.40
o0.95
e0.93
0.5/10.87
0.95
1.50.98
u0.82
1.65
6.70
2.80
06/01 01:00AM
Al Wehda Club Mecca
Al Fayha FC
Hòa
0-0.93
0.75
2.5/30.99
u0.81
2.69
2.26
3.25
o0.96
e0.92
0-0.90
0.72
1.00.72
u-0.92
3.40
2.75
2.17
06/01 01:00AM
Damac
Al Shabab Riyadh
Hòa
0.97
0.5/10.85
3.00.98
u0.82
4.05
1.66
3.65
o0.95
e0.93
0.99
0/0.50.83
1/1.51.00
u0.80
4.45
2.12
2.34
TURKEY FIRST LEAGUE (PLAY OFF)
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
06/01 12:00AM
Eyupspor
Bodrum Belediyesi Bodrumspor
Hòa
0.50.94
0.82
2.50.98
u0.78
1.94
3.40
3.20
o0.96
e0.92
0/0.5-0.98
0.74
1.00.92
u0.84
2.45
4.25
2.09
BULGARIA FIRST PROFESSIONAL LEAGUE (PLAY OFF)
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
05/31 11:00PM
Botev Vratsa
FC Hebar 1918
Hòa
0.98
0.50.84
2/2.50.94
u0.86
3.75
1.84
3.20
o0.97
e0.91
0.85
0/0.50.97
1.0-0.89
u0.69
4.85
2.36
2.03
05/31 11:00PM
Spartak Varna
FC Septemvri Sofia
Hòa
0/0.50.78
-0.96
2.5/30.99
u0.81
1.92
3.20
3.40
o0.96
e0.92
0/0.5-0.89
0.71
1.00.76
u-0.96
2.51
3.75
2.19
05/31 11:00PM
PFC Beroe
Pirin Blagoevgrad
Hòa
0.50.94
0.88
2/2.50.98
u0.82
1.94
3.55
3.10
o0.97
e0.91
0/0.5-0.92
0.74
0.5/10.70
u-0.90
2.53
4.35
2.00
GIẢI HẠNG 1 ALGERIA
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
05/31 10:00PM
NC Magra
CR Belouizdad
Hòa
0.86
0.5/10.96
2.00.68
u-0.88
4.40
1.70
3.20
o0.97
e0.91
05/31 10:00PM
RC Arbaa
ASO Chlef
Hòa
0/0.50.63
-0.81
2.00.88
u0.92
1.82
4.30
2.97
o0.98
e0.90
06/01 12:00AM
ES Setif
JS Kabylie
Hòa
0/0.50.92
0.90
2.0-0.91
u0.71
2.14
3.30
2.80
o0.99
e0.89
06/01 12:00AM
US Biskra
CS Constantine
Hòa
00.84
0.98
1.5/20.83
u0.97
2.60
2.79
2.65
o0.99
e0.89
GIẢI NHÀ NGHỀ MỸ
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
06/01 06:00AM
Atlanta United FC
New England Revolution
Hòa
0.50.91
-0.99
2.5/30.90
u1.00
1.91
3.65
3.55
o1.00
e0.90
0/0.5-0.95
0.83
1/1.5-0.88
u0.76
2.53
3.85
2.25
0.5/1-0.82
0.74
3.0-0.80
u0.70
0.5-0.65
0.53
1.00.71
u-0.83
06/01 06:30AM
D.C. United
CF Montreal
Hòa
0.5/10.97
0.95
2.50.99
u0.91
1.80
4.10
3.55
o1.00
e0.90
0/0.50.93
0.95
1.00.97
u0.91
2.42
4.75
2.10
0.50.80
-0.88
2.5/3-0.85
u0.75
0.5-0.70
0.58
1/1.5-0.72
u0.60
06/01 06:30AM
Columbus Crew
Colorado Rapids
Hòa
0.5/10.86
-0.94
2.5/30.84
u-0.94
1.67
4.55
3.80
o0.99
e0.91
0/0.50.83
-0.95
1/1.5-0.89
u0.77
2.36
4.20
2.28
1.0-0.83
0.75
3.0-0.80
u0.70
0.5-0.73
0.61
1.00.73
u-0.85
06/01 06:30AM
Inter Miami CF
New York Red Bulls
Hòa
0-0.93
0.85
2/2.5-0.97
u0.87
2.81
2.50
3.10
o-0.99
e0.89
0-0.96
0.84
0.5/10.78
u-0.90
3.60
3.25
1.94
0.71
0/0.5-0.79
2.5-0.77
u0.67
0.51
0/0.5-0.63
1.0-0.87
u0.75
06/01 06:30AM
New York City FC
FC Cincinnati
Hòa
0/0.50.88
-0.96
2.5-0.96
u0.86
2.19
3.15
3.30
o1.00
e0.90
0/0.5-0.79
0.67
1.0-0.98
u0.86
2.66
4.25
2.05
0.5-0.84
0.76
2/2.50.75
u-0.85
00.57
-0.69
0.5/10.56
u-0.68
06/01 06:30AM
Philadelphia Union
Charlotte FC
Hòa
1.0-0.93
0.85
2.5/30.96
u0.94
1.56
5.50
3.90
o1.00
e0.90
0/0.50.82
-0.94
1.00.74
u-0.86
2.29
4.55
2.25
0.5/10.78
-0.86
2.50.81
u-0.91
0.5-0.77
0.65
1/1.5-0.81
u0.69
06/01 06:30AM
Toronto FC
Chicago Fire
Hòa
0/0.50.85
-0.93
2.5/3-0.99
u0.89
2.12
3.15
3.40
o1.00
e0.90
0/0.5-0.84
0.72
1.00.78
u-0.90
2.60
3.95
2.17
0.5-0.89
0.81
2.50.78
u-0.88
00.60
-0.72
1/1.5-0.79
u0.67
06/01 07:30AM
Austin FC
Minnesota United FC
Hòa
0/0.50.86
-0.94
2.50.89
u-0.99
2.14
3.15
3.40
o1.00
e0.90
0/0.5-0.80
0.68
1.00.88
u1.00
2.78
3.75
2.11
0.5-0.87
0.79
2.5/3-0.89
u0.79
00.68
-0.80
1/1.5-0.78
u0.66
06/01 07:30AM
Sporting Kansas City
FC Dallas
Hòa
0/0.50.84
-0.92
2.51.00
u0.90
2.13
3.35
3.20
o1.00
e0.90
0/0.5-0.82
0.70
1.00.99
u0.89
2.83
3.85
2.05
0.5-0.88
0.80
2/2.50.75
u-0.85
00.67
-0.79
0.5/10.56
u-0.68
06/01 08:30AM
Real Salt Lake
L.A Galaxy
Hòa
0/0.50.87
-0.95
2.5/30.88
u-0.98
2.14
3.10
3.45
o1.00
e0.90
0/0.5-0.82
0.70
1/1.5-0.87
u0.75
2.71
3.55
2.22
0.5-0.87
0.79
3.0-0.82
u0.72
00.70
-0.82
1.00.70
u-0.82
06/01 09:30AM
Seattle Sounders
San Jose Earthquakes
Hòa
0.50.85
-0.93
2.5/30.99
u0.91
1.85
3.80
3.60
o1.00
e0.90
0/0.50.99
0.89
1.00.80
u-0.92
2.33
4.80
2.16
0.5/1-0.90
0.82
2.50.76
u-0.86
0.5-0.75
0.63
1/1.5-0.86
u0.74
06/01 09:30AM
Vancouver Whitecaps FC
Houston Dynamo
Hòa
0.5/10.94
0.98
2.5/30.94
u0.96
1.77
4.10
3.70
o1.00
e0.90
0/0.50.91
0.97
1.00.72
u-0.84
2.35
4.35
2.25
0.50.77
-0.85
2.50.78
u-0.88
0.5-0.74
0.62
1/1.5-0.85
u0.73
CÚP QUỐC GIA BRAZIL
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
06/01 05:00AM
Bahia EC BA
Santos SP
Hòa
0.50.96
0.88
2.00.75
u-0.93
1.96
3.35
3.20
o0.97
e0.91
0/0.5-0.88
0.72
0.5/10.75
u-0.93
2.70
4.35
1.92
0/0.50.68
-0.84
2/2.5-0.92
u0.74
00.54
-0.70
1.0-0.80
u0.62
06/01 05:00AM
Fortaleza CE
Palmeiras SP
Hòa
00.72
-0.88
2/2.50.70
u-0.88
2.22
2.78
3.25
o0.96
e0.92
00.82
-0.98
1.00.91
u0.91
2.98
3.30
2.07
0/0.5-0.94
0.78
2.5-0.98
u0.80
0/0.5-0.68
0.52
0.5/10.60
u-0.78
06/01 06:00AM
Cruzeiro MG
Gremio Porto Alegrense
Hòa
0/0.50.72
-0.88
2/2.50.87
u0.95
2.05
3.15
3.20
o0.96
e0.92
0/0.5-0.86
0.70
0.5/10.65
u-0.83
2.61
4.20
2.00
0.5-0.95
0.79
2.00.70
u-0.88
00.54
-0.70
1.0-0.83
u0.65
06/01 07:30AM
Botafogo RJ
Atl Paranaense
Hòa
0.50.76
-0.92
2/2.50.83
u0.99
1.76
3.90
3.40
o0.96
e0.92
0/0.50.97
0.87
1.0-0.95
u0.77
2.47
4.45
2.04
0.5/1-0.97
0.81
2.5-0.90
u0.72
0.5-0.68
0.52
0.5/10.62
u-0.80
06/01 07:30AM
Corinthians SP
Atletico Mineiro
Hòa
0.94
0/0.50.90
2.00.68
u-0.86
3.00
2.19
3.00
o0.97
e0.91
0-0.79
0.63
0.5/10.71
u-0.89
4.00
2.83
1.94
0-0.81
0.65
2/2.5-0.99
u0.81
0.57
0/0.5-0.73
1.0-0.86
u0.68
06/01 07:30AM
Internacional RS
America Mineiro
Hòa
1.00.99
0.85
2.50.87
u0.95
1.50
5.00
3.95
o0.96
e0.92
0/0.50.77
-0.93
1.00.86
u0.96
2.14
5.10
2.19
0.5/10.65
-0.81
2/2.50.69
u-0.87
0.5-0.87
0.71
0.5/10.55
u-0.73
CÚP QUỐC GIA BRAZIL - ĐỘI NÀO SẼ TIẾN VÀO VÒNG TIẾP THEO
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
06/01 05:00AM
Bahia EC BA
Santos SP
00.69
-0.79
06/01 06:00AM
Cruzeiro MG
Gremio Porto Alegrense
00.62
-0.72
06/01 07:30AM
Botafogo RJ
Atl Paranaense
0-0.65
0.55
06/01 07:30AM
Corinthians SP
Atletico Mineiro
0-0.16
0.06
06/01 07:30AM
Internacional RS
America Mineiro
0-0.40
0.30
GIẢI VÔ ĐỊCH CÁC CÂU LẠC BỘ CONCACAF
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
06/01 09:00AM
Club Leon
Los Angeles FC
Hòa
0.5-0.96
0.86
2.50.84
u-0.96
2.04
3.25
3.30
o0.96
e0.92
0/0.5-0.84
0.72
1.00.83
u-0.95
2.57
3.80
2.14
0/0.50.79
-0.89
2.5/3-0.94
u0.82
00.62
-0.74
1/1.5-0.76
u0.64
GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA COLOMBIA (PLAY OFF)
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
06/01 06:15AM
Boyaca Chico
Independiente Medellin
Hòa
0/0.5-0.97
0.79
2/2.50.88
u0.92
2.22
2.88
3.15
o0.97
e0.91
00.73
-0.91
1.0-0.92
u0.72
2.96
3.60
1.98
06/01 08:30AM
America de Cali
Millonarios
Hòa
0.5-0.97
0.79
2/2.50.78
u-0.98
2.03
3.15
3.20
o0.96
e0.92
0/0.5-0.90
0.72
1.00.98
u0.82
2.53
4.00
2.10
UNITED SOCCER LEAGUE CHAMPIONSHIP
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
06/01 09:00AM
Monterey Bay FC
FC Tulsa
0.50.91
0.85
2.5/3-0.99
u0.75
o0.96
e0.92