Tỷ Lệ Kèo - Kèo Trận Sớm - Kèo Bóng Đá ngày mai

Tất Cả
3/12(Th7)
4/12(CN)
5/12(Th2)
6/12(Th3)
7/12(Th4)
8/12(Th5)
9/12(Th6)
Trận Đấu
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ THẾ GIỚI 2022 (TẠI QATAR)
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
12/03 10:00PM
Hà Lan
Mỹ
Hòa
0.50.91
-0.98
2/2.5-0.92
u0.82
1.91
4.25
3.35
o0.99
e0.91
0/0.5-0.86
0.76
0.5/10.85
u-0.95
2.66
4.85
1.93
0.5/1-0.80
0.73
2.00.78
u-0.88
0.5-0.60
0.50
1.0-0.73
u0.63
0/0.50.68
-0.75
2.5-0.72
u0.62
00.47
-0.57
0.50.58
u-0.68
12/04 02:00AM
Argentina
Úc
Hòa
1.5/20.90
-0.97
2.5/3-0.97
u0.87
1.20
13.00
6.50
o0.97
e0.93
0.5/10.97
0.93
1.00.83
u-0.93
1.64
10.00
2.54
2.0-0.83
0.76
2.50.81
u-0.91
1.0-0.68
0.58
1/1.5-0.79
u0.69
1.50.68
-0.75
3.0-0.74
u0.64
0.50.64
-0.74
0.5/10.47
u-0.57
GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ THẾ GIỚI 2022 (TẠI QATAR) - ĐỘI NÀO SẼ TIẾN VÀO VÒNG TIẾP THEO
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
12/03 10:00PM
Hà Lan
Mỹ
00.37
-0.45
12/04 02:00AM
Argentina
Úc
00.11
-0.19
GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ THẾ GIỚI 2022 (TẠI QATAR) - ĐỘI NHÀ/ĐỘI KHÁCH
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
12/03 10:00PM
Đội Nhà - Thứ Bảy
Đội Khách - Thứ Bảy
2.5-0.99
0.87
5.00.91
u0.95
1.00.95
0.93
2.00.85
u-0.99
GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ THẾ GIỚI 2022 (TẠI QATAR) - ĐỘI ĐƠN TÀI/XỈU
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
12/03 10:00PM
Hà Lan - Tài
Hà Lan - Xỉu
1/1.50.86
u-0.98
0.5-0.92
u0.80
12/03 10:00PM
Mỹ - Tài
Mỹ - Xỉu
0.5/1-0.92
u0.80
0.5-0.47
u0.35
12/04 02:00AM
Argentina - Tài
Argentina - Xỉu
2/2.50.96
u0.92
1.0-0.90
u0.78
12/04 02:00AM
Úc - Tài
Úc - Xỉu
0.5-0.64
u0.52
0.5-0.27
u0.15
GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ THẾ GIỚI 2022 (TẠI QATAR) - BÀN THẮNG TRONG 15 PHÚT
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
12/03 10:00PM
Hà Lan 00:00-15:00
Mỹ 00:00-15:00
0/0.5-0.34
0.26
0.5-0.35
u0.25
12/03 10:00PM
Hà Lan 15:01-30:00
Mỹ 15:01-30:00
0/0.5-0.35
0.27
0.5-0.42
u0.32
12/03 10:00PM
Hà Lan 30:01-45:00
Mỹ 30:01-45:00
0/0.5-0.41
0.33
0.5-0.43
u0.33
12/03 10:00PM
Hà Lan 45:01-60:00
Mỹ 45:01-60:00
0/0.5-0.39
0.31
0.5-0.54
u0.44
12/03 10:00PM
Hà Lan 60:01-75:00
Mỹ 60:01-75:00
0/0.5-0.41
0.33
0.5-0.56
u0.46
12/03 10:00PM
Hà Lan 75:01-90:00
Mỹ 75:01-90:00
0/0.5-0.48
0.40
0.5-0.56
u0.46
12/04 02:00AM
Argentina 00:00-15:00
Úc 00:00-15:00
0/0.5-0.80
0.72
0.5-0.45
u0.35
12/04 02:00AM
Argentina 15:01-30:00
Úc 15:01-30:00
0/0.5-0.82
0.74
0.5-0.54
u0.44
12/04 02:00AM
Argentina 30:01-45:00
Úc 30:01-45:00
0/0.5-0.89
0.81
0.5-0.55
u0.45
12/04 02:00AM
Argentina 45:01-60:00
Úc 45:01-60:00
0/0.5-0.86
0.78
0.5-0.66
u0.56
12/04 02:00AM
Argentina 60:01-75:00
Úc 60:01-75:00
0/0.5-0.89
0.81
0.5-0.69
u0.59
12/04 02:00AM
Argentina 75:01-90:00
Úc 75:01-90:00
0/0.50.94
0.98
0.5-0.69
u0.59
GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ THẾ GIỚI 2022 (TẠI QATAR) - BÀN THẮNG TRONG 10 PHÚT
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
12/03 10:00PM
Hà Lan 00:00-10:00
Mỹ 00:00-10:00
0/0.5-0.25
0.17
0.5-0.29
u0.19
12/03 10:00PM
Hà Lan 10:01-20:00
Mỹ 10:01-20:00
0/0.5-0.25
0.17
0.5-0.31
u0.21
12/03 10:00PM
Hà Lan 20:01-30:00
Mỹ 20:01-30:00
0/0.5-0.26
0.18
0.5-0.32
u0.22
12/03 10:00PM
Hà Lan 30:01-40:00
Mỹ 30:01-40:00
0/0.5-0.30
0.22
0.5-0.33
u0.23
12/03 10:00PM
Hà Lan 50:01-60:00
Mỹ 50:01-60:00
0/0.5-0.29
0.21
0.5-0.37
u0.27
12/03 10:00PM
Hà Lan 60:01-70:00
Mỹ 60:01-70:00
0/0.5-0.30
0.22
0.5-0.40
u0.30
12/03 10:00PM
Hà Lan 70:01-80:00
Mỹ 70:01-80:00
0/0.5-0.30
0.22
0.5-0.41
u0.31
12/03 10:00PM
Hà Lan 80:01-90:00
Mỹ 80:01-90:00
0/0.5-0.35
0.27
0.5-0.49
u0.39
12/04 02:00AM
Argentina 00:00-10:00
Úc 00:00-10:00
0/0.5-0.56
0.48
0.5-0.33
u0.23
12/04 02:00AM
Argentina 10:01-20:00
Úc 10:01-20:00
0/0.5-0.56
0.48
0.5-0.35
u0.25
12/04 02:00AM
Argentina 20:01-30:00
Úc 20:01-30:00
0/0.5-0.57
0.49
0.5-0.39
u0.29
12/04 02:00AM
Argentina 30:01-40:00
Úc 30:01-40:00
0/0.5-0.62
0.54
0.5-0.40
u0.30
12/04 02:00AM
Argentina 50:01-60:00
Úc 50:01-60:00
0/0.5-0.60
0.52
0.5-0.45
u0.35
12/04 02:00AM
Argentina 60:01-70:00
Úc 60:01-70:00
0/0.5-0.62
0.54
0.5-0.48
u0.38
12/04 02:00AM
Argentina 70:01-80:00
Úc 70:01-80:00
0/0.5-0.62
0.54
0.5-0.49
u0.39
12/04 02:00AM
Argentina 80:01-90:00
Úc 80:01-90:00
0/0.5-0.73
0.65
0.5-0.59
u0.49
GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ THẾ GIỚI 2022 (TẠI QATAR) - PHẠT GÓC
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
12/03 10:00PM
Hà Lan Tổng Số Phạt Góc
Mỹ Tổng Số Phạt Góc
Hòa
0.5/10.74
-0.90
9.00.89
u0.93
1.65
2.88
6.00
o0.94
e0.94
0/0.50.69
-0.85
4.00.87
u0.95
1.77
3.10
4.30
12/03 10:00PM
Hà Lan Phạt Góc Thứ 1
Mỹ Phạt Góc Thứ 1
00.74
-0.90
12/03 10:00PM
Hà Lan Hiệp 2 Phạt Góc Đầu Tiên
Mỹ Hiệp 2 Phạt Góc Đầu Tiên
00.74
-0.90
12/03 10:00PM
Hà Lan Phạt Góc Cuối Cùng
Mỹ Phạt Góc Cuối Cùng
00.74
-0.90
00.74
-0.90
12/03 10:00PM
Hà Lan Tổng Số Phạt Góc - Tài
Hà Lan Tổng Số Phạt Góc - Xỉu
5.00.92
u0.90
2.5-0.90
u0.72
12/03 10:00PM
Mỹ Tổng Số Phạt Góc - Tài
Mỹ Tổng Số Phạt Góc - Xỉu
4.00.92
u0.90
2.0-0.82
u0.64
12/04 02:00AM
Argentina Tổng Số Phạt Góc
Úc Tổng Số Phạt Góc
4.50.83
-0.99
9.5-0.98
u0.80
o0.94
e0.94
2/2.50.84
1.00
4.5-0.93
u0.75
12/04 02:00AM
Argentina Phạt Góc Thứ 1
Úc Phạt Góc Thứ 1
00.24
-0.40
12/04 02:00AM
Argentina Hiệp 2 Phạt Góc Đầu Tiên
Úc Hiệp 2 Phạt Góc Đầu Tiên
00.24
-0.40
12/04 02:00AM
Argentina Phạt Góc Cuối Cùng
Úc Phạt Góc Cuối Cùng
00.24
-0.40
00.24
-0.40
12/04 02:00AM
Argentina Tổng Số Phạt Góc - Tài
Argentina Tổng Số Phạt Góc - Xỉu
7.00.98
u0.84
3.5-0.91
u0.73
12/04 02:00AM
Úc Tổng Số Phạt Góc - Tài
Úc Tổng Số Phạt Góc - Xỉu
2.5-0.93
u0.75
1.0-0.96
u0.78
GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ THẾ GIỚI 2022 (TẠI QATAR) - TỔNG SỐ PHẠT GÓC TRONG 15 PHÚT
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
12/03 10:00PM
Hà Lan Tổng Số Phạt Góc 00:00-15:00
Mỹ Tổng Số Phạt Góc 00:00-15:00
0/0.5-0.74
0.58
1.5-0.72
u0.54
12/03 10:00PM
Hà Lan Tổng Số Phạt Góc 15:01-30:00
Mỹ Tổng Số Phạt Góc 15:01-30:00
0/0.5-0.79
0.63
1.5-0.78
u0.60
12/03 10:00PM
Hà Lan Tổng Số Phạt Góc 30:01-45:00
Mỹ Tổng Số Phạt Góc 30:01-45:00
0/0.5-0.84
0.68
1.5-0.88
u0.70
12/03 10:00PM
Hà Lan Tổng Số Phạt Góc 45:01-60:00
Mỹ Tổng Số Phạt Góc 45:01-60:00
0/0.5-0.86
0.70
1.5-0.82
u0.64
12/03 10:00PM
Hà Lan Tổng Số Phạt Góc 60:01-75:00
Mỹ Tổng Số Phạt Góc 60:01-75:00
0/0.5-0.86
0.70
1.5-0.82
u0.64
12/03 10:00PM
Hà Lan Tổng Số Phạt Góc 75:01-90:00
Mỹ Tổng Số Phạt Góc 75:01-90:00
0/0.5-0.93
0.77
1.5-0.96
u0.78
12/04 02:00AM
Argentina Tổng Số Phạt Góc 00:00-15:00
Úc Tổng Số Phạt Góc 00:00-15:00
0.50.80
-0.96
1.5-0.80
u0.62
12/04 02:00AM
Argentina Tổng Số Phạt Góc 15:01-30:00
Úc Tổng Số Phạt Góc 15:01-30:00
0.50.76
-0.92
1.5-0.86
u0.68
12/04 02:00AM
Argentina Tổng Số Phạt Góc 30:01-45:00
Úc Tổng Số Phạt Góc 30:01-45:00
0.50.71
-0.87
1.5-0.96
u0.78
12/04 02:00AM
Argentina Tổng Số Phạt Góc 45:01-60:00
Úc Tổng Số Phạt Góc 45:01-60:00
0.50.69
-0.85
1.5-0.90
u0.72
12/04 02:00AM
Argentina Tổng Số Phạt Góc 60:01-75:00
Úc Tổng Số Phạt Góc 60:01-75:00
0.50.69
-0.85
1.5-0.90
u0.72
12/04 02:00AM
Argentina Tổng Số Phạt Góc 75:01-90:00
Úc Tổng Số Phạt Góc 75:01-90:00
0.5/10.87
0.97
1.50.96
u0.86
GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ THẾ GIỚI 2022 (TẠI QATAR) - THẺ PHẠT
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
12/03 10:00PM
Hà Lan Tổng Số Thẻ Phạt
Mỹ Tổng Số Thẻ Phạt
Hòa
0.94
0/0.50.90
3.50.90
u0.92
2.86
2.02
3.60
o0.95
e0.93
0-0.88
0.72
1.00.87
u0.95
3.50
2.80
2.10
12/03 10:00PM
Hà Lan Thẻ Phạt Thứ 1
Mỹ Thẻ Phạt Thứ 1
0-0.96
0.80
12/03 10:00PM
Hà Lan Hiệp 2 Thẻ Phạt Đầu Tiên
Mỹ Hiệp 2 Thẻ Phạt Đầu Tiên
0-0.96
0.80
12/03 10:00PM
Hà Lan Thẻ Phạt Cuối Cùng
Mỹ Thẻ Phạt Cuối Cùng
0-0.96
0.80
0-0.96
0.80
12/03 10:00PM
Hà Lan Tổng Số Thẻ Phạt - Tài
Hà Lan Tổng Số Thẻ Phạt - Xỉu
1.50.84
u0.98
0.5-0.83
u0.65
12/03 10:00PM
Mỹ Tổng Số Thẻ Phạt - Tài
Mỹ Tổng Số Thẻ Phạt - Xỉu
2.0-0.92
u0.74
0.50.98
u0.84
12/04 02:00AM
Argentina Tổng Số Thẻ Phạt
Úc Tổng Số Thẻ Phạt
Hòa
-0.94
1.00.78
4.00.82
u1.00
4.80
1.47
4.40
o0.95
e0.93
-0.90
0/0.50.74
1.5-0.88
u0.70
4.85
2.00
2.40
12/04 02:00AM
Argentina Thẻ Phạt Thứ 1
Úc Thẻ Phạt Thứ 1
0-0.66
0.50
12/04 02:00AM
Argentina Hiệp 2 Thẻ Phạt Đầu Tiên
Úc Hiệp 2 Thẻ Phạt Đầu Tiên
0-0.66
0.50
12/04 02:00AM
Argentina Thẻ Phạt Cuối Cùng
Úc Thẻ Phạt Cuối Cùng
0-0.66
0.50
0-0.66
0.50
12/04 02:00AM
Argentina Tổng Số Thẻ Phạt - Tài
Argentina Tổng Số Thẻ Phạt - Xỉu
1.5-0.98
u0.80
0.5-0.83
u0.65
12/04 02:00AM
Úc Tổng Số Thẻ Phạt - Tài
Úc Tổng Số Thẻ Phạt - Xỉu
2.50.84
u0.98
1.0-0.80
u0.62
GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ THẾ GIỚI 2022 (TẠI QATAR) - TỔNG SỐ THẺ PHẠT TRONG 15 PHÚT
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
12/03 10:00PM
Hà Lan Tổng Số Thẻ Phạt 00:00-15:00
Mỹ Tổng Số Thẻ Phạt 00:00-15:00
0-0.90
0.74
0.5-0.38
u0.20
12/03 10:00PM
Hà Lan Tổng Số Thẻ Phạt 15:01-30:00
Mỹ Tổng Số Thẻ Phạt 15:01-30:00
0.16
0/0.5-0.32
0.5-0.61
u0.43
12/03 10:00PM
Hà Lan Tổng Số Thẻ Phạt 30:01-45:00
Mỹ Tổng Số Thẻ Phạt 30:01-45:00
0.32
0/0.5-0.48
0.5-0.83
u0.65
12/03 10:00PM
Hà Lan Tổng Số Thẻ Phạt 45:01-60:00
Mỹ Tổng Số Thẻ Phạt 45:01-60:00
0.35
0/0.5-0.51
0.5-0.98
u0.80
12/03 10:00PM
Hà Lan Tổng Số Thẻ Phạt 60:01-75:00
Mỹ Tổng Số Thẻ Phạt 60:01-75:00
0.36
0/0.5-0.52
0.50.89
u0.93
12/03 10:00PM
Hà Lan Tổng Số Thẻ Phạt 75:01-90:00
Mỹ Tổng Số Thẻ Phạt 75:01-90:00
0.38
0/0.5-0.54
0.50.62
u-0.80
12/04 02:00AM
Argentina Tổng Số Thẻ Phạt 00:00-15:00
Úc Tổng Số Thẻ Phạt 00:00-15:00
0-0.70
0.54
0.5-0.43
u0.25
12/04 02:00AM
Argentina Tổng Số Thẻ Phạt 15:01-30:00
Úc Tổng Số Thẻ Phạt 15:01-30:00
0.30
0/0.5-0.46
0.5-0.69
u0.51
12/04 02:00AM
Argentina Tổng Số Thẻ Phạt 30:01-45:00
Úc Tổng Số Thẻ Phạt 30:01-45:00
0.50
0/0.5-0.66
0.5-0.95
u0.77
12/04 02:00AM
Argentina Tổng Số Thẻ Phạt 45:01-60:00
Úc Tổng Số Thẻ Phạt 45:01-60:00
0.53
0/0.5-0.69
0.50.95
u0.87
12/04 02:00AM
Argentina Tổng Số Thẻ Phạt 60:01-75:00
Úc Tổng Số Thẻ Phạt 60:01-75:00
0.54
0/0.5-0.70
0.50.79
u-0.97
12/04 02:00AM
Argentina Tổng Số Thẻ Phạt 75:01-90:00
Úc Tổng Số Thẻ Phạt 75:01-90:00
0.56
0/0.5-0.72
0.50.52
u-0.70
GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ THẾ GIỚI 2022 (TẠI QATAR) - THAY CẦU THỦ
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
12/03 10:00PM
Hà Lan Thay Cầu Thủ Đầu Tiên
Mỹ Thay Cầu Thủ Đầu Tiên
0-0.96
0.80
12/03 10:00PM
Hà Lan Thay Cầu Thủ Cuối Cùng
Mỹ Thay Cầu Thủ Cuối Cùng
00.75
-0.91
12/04 02:00AM
Argentina Thay Cầu Thủ Đầu Tiên
Úc Thay Cầu Thủ Đầu Tiên
0-0.96
0.80
12/04 02:00AM
Argentina Thay Cầu Thủ Cuối Cùng
Úc Thay Cầu Thủ Cuối Cùng
00.75
-0.91
GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ THẾ GIỚI 2022 (TẠI QATAR) - PHÁT BÓNG
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
12/03 10:00PM
Hà Lan Phát Bóng Thứ 1
Mỹ Phát Bóng Thứ 1
0-0.96
0.80
12/03 10:00PM
Hà Lan Hiệp 2 Phát Bóng Đầu Tiên
Mỹ Hiệp 2 Phát Bóng Đầu Tiên
0-0.96
0.80
12/03 10:00PM
Hà Lan Phát Bóng Cuối Cùng
Mỹ Phát Bóng Cuối Cùng
0-0.96
0.80
0-0.96
0.80
12/04 02:00AM
Argentina Phát Bóng Thứ 1
Úc Phát Bóng Thứ 1
0-0.66
0.50
12/04 02:00AM
Argentina Hiệp 2 Phát Bóng Đầu Tiên
Úc Hiệp 2 Phát Bóng Đầu Tiên
0-0.66
0.50
12/04 02:00AM
Argentina Phát Bóng Cuối Cùng
Úc Phát Bóng Cuối Cùng
0-0.66
0.50
0-0.66
0.50
GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ THẾ GIỚI 2022 (TẠI QATAR) - VIỆT VỊ
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
12/03 10:00PM
Hà Lan Tổng Số Việt Vị
Mỹ Tổng Số Việt Vị
0/0.50.80
-0.96
3.50.97
u0.85
0/0.50.99
0.85
1.50.97
u0.85
12/03 10:00PM
Hà Lan Việt Vị Đầu Tiên
Mỹ Việt Vị Đầu Tiên
00.84
1.00
12/03 10:00PM
Hà Lan Hiệp 2 Việt Vị Đầu Tiên
Mỹ Hiệp 2 Việt Vị Đầu Tiên
00.84
1.00
12/03 10:00PM
Hà Lan Việt Vị Cuối Cùng
Mỹ Việt Vị Cuối Cùng
00.84
1.00
00.84
1.00
12/04 02:00AM
Argentina Tổng Số Việt Vị
Úc Tổng Số Việt Vị
1.00.92
0.92
3.50.84
u0.98
0.5-0.90
0.74
1.50.82
u1.00
12/04 02:00AM
Argentina Việt Vị Đầu Tiên
Úc Việt Vị Đầu Tiên
00.60
-0.76
12/04 02:00AM
Argentina Hiệp 2 Việt Vị Đầu Tiên
Úc Hiệp 2 Việt Vị Đầu Tiên
00.60
-0.76
12/04 02:00AM
Argentina Việt Vị Cuối Cùng
Úc Việt Vị Cuối Cùng
00.60
-0.76
00.60
-0.76
GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ THẾ GIỚI 2022 (TẠI QATAR) - NÉM BIÊN
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
12/03 10:00PM
Hà Lan Ném Biên Đầu Tiên
Mỹ Ném Biên Đầu Tiên
00.92
0.92
12/03 10:00PM
Hà Lan Hiệp 2 Ném Biên Đầu Tiên
Mỹ Hiệp 2 Ném Biên Đầu Tiên
00.92
0.92
12/03 10:00PM
Hà Lan Ném Biên Cuối Cùng
Mỹ Ném Biên Cuối Cùng
00.92
0.92
00.92
0.92
12/04 02:00AM
Argentina Ném Biên Đầu Tiên
Úc Ném Biên Đầu Tiên
00.76
-0.92
12/04 02:00AM
Argentina Hiệp 2 Ném Biên Đầu Tiên
Úc Hiệp 2 Ném Biên Đầu Tiên
00.76
-0.92
12/04 02:00AM
Argentina Ném Biên Cuối Cùng
Úc Ném Biên Cuối Cùng
00.76
-0.92
00.76
-0.92
GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ THẾ GIỚI 2022 (TẠI QATAR) - ĐÁ PHẠT TRỰC TIẾP
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
12/03 10:00PM
Hà Lan Đá Phạt Trực Tiếp Đầu Tiên
Mỹ Đá Phạt Trực Tiếp Đầu Tiên
00.80
-0.96
12/03 10:00PM
Hà Lan Hiệp 2 Đá Phạt Trực Tiếp Đầu Tiên
Mỹ Hiệp 2 Đá Phạt Trực Tiếp Đầu Tiên
00.80
-0.96
12/03 10:00PM
Hà Lan Đá Phạt Trực Tiếp Cuối Cùng
Mỹ Đá Phạt Trực Tiếp Cuối Cùng
00.80
-0.96
00.80
-0.96
12/04 02:00AM
Argentina Đá Phạt Trực Tiếp Đầu Tiên
Úc Đá Phạt Trực Tiếp Đầu Tiên
00.50
-0.66
12/04 02:00AM
Argentina Hiệp 2 Đá Phạt Trực Tiếp Đầu Tiên
Úc Hiệp 2 Đá Phạt Trực Tiếp Đầu Tiên
00.50
-0.66
12/04 02:00AM
Argentina Đá Phạt Trực Tiếp Cuối Cùng
Úc Đá Phạt Trực Tiếp Cuối Cùng
00.50
-0.66
00.50
-0.66
GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ THẾ GIỚI 2022 (TẠI QATAR) - HIỆP 1 vs HIỆP 2
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
12/03 10:00PM
Hà Lan -vs- Mỹ - Tổng Bàn Thắng Hiệp 1
Hà Lan -vs- Mỹ - Tổng Bàn Thắng Hiệp 2
-0.95
0/0.50.79
12/04 02:00AM
Argentina -vs- Úc - Tổng Bàn Thắng Hiệp 1
Argentina -vs- Úc - Tổng Bàn Thắng Hiệp 2
-0.95
0/0.50.79
GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ THẾ GIỚI 2022 (TẠI QATAR) - HIỆP PHỤ
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
12/03 10:00PM
Hà Lan -vs- Mỹ - Hiệp Phụ
Hà Lan -vs- Mỹ - Không Hiệp Phụ
0-0.49
0.33
12/04 02:00AM
Argentina -vs- Úc - Hiệp Phụ
Argentina -vs- Úc - Không Hiệp Phụ
0-0.24
0.08
GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ THẾ GIỚI 2022 (TẠI QATAR) - THẺ ĐỎ
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
12/03 10:00PM
Hà Lan -vs- Mỹ - Thẻ Đỏ
Hà Lan -vs- Mỹ - Không Thẻ Đỏ
0-0.25
0.09
12/04 02:00AM
Argentina -vs- Úc - Thẻ Đỏ
Argentina -vs- Úc - Không Thẻ Đỏ
0-0.30
0.14
GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ THẾ GIỚI 2022 (TẠI QATAR) - PHẢN LƯỚI
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
12/03 10:00PM
Hà Lan -vs- Mỹ - Phản Lưới
Hà Lan -vs- Mỹ - Không Phản Lưới
0-0.24
0.08
12/04 02:00AM
Argentina -vs- Úc - Phản Lưới
Argentina -vs- Úc - Không Phản Lưới
0-0.24
0.08
GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ THẾ GIỚI 2022 (TẠI QATAR) - PHẠT ĐỀN
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
12/03 10:00PM
Hà Lan -vs- Mỹ Phạt Đền Thứ 1 - Có
Hà Lan -vs- Mỹ Phạt Đền Thứ 1 - Không Có
0-0.51
0.35
12/03 10:00PM
Hà Lan -vs- Mỹ Phạt Đền Thứ 1 - Vào
Hà Lan -vs- Mỹ Phạt Đền Thứ 1 - Không Vào
00.14
-0.30
12/04 02:00AM
Argentina -vs- Úc Phạt Đền Thứ 1 - Có
Argentina -vs- Úc Phạt Đền Thứ 1 - Không Có
0-0.51
0.35
12/04 02:00AM
Argentina -vs- Úc Phạt Đền Thứ 1 - Vào
Argentina -vs- Úc Phạt Đền Thứ 1 - Không Vào
00.14
-0.30
GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ THẾ GIỚI 2022 (TẠI QATAR) - ĐỘI GIAO BÓNG TRƯỚC
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
12/03 10:00PM
Hà Lan
Mỹ
00.89
0.95
12/04 02:00AM
Argentina
Úc
00.92
0.92
GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ THẾ GIỚI 2022 (TẠI QATAR) - FANTASY MATCH
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
12/03 10:00PM
Hà Lan
Argentina
Hòa
0.95
1.00.89
3.5/40.92
u0.90
4.30
1.53
4.30
o0.93
e0.89
0.80
0.5-0.96
1.50.87
u0.95
3.85
2.04
2.70
12/03 10:00PM
Hà Lan
Úc
Hòa
1.0-0.96
0.80
1.5/20.97
u0.85
1.52
6.70
3.20
o0.98
e0.84
0/0.50.79
-0.95
0.50.77
u-0.95
2.24
9.90
1.75
12/03 10:00PM
Mỹ
Argentina
Hòa
1.00
1.50.84
3/3.50.97
u0.85
7.50
1.27
5.00
o0.93
e0.89
-0.89
0.50.73
1/1.50.92
u0.90
6.70
1.73
2.55
GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ NỮ ÚC
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
12/03 11:00AM
Melbourne City FC (Nữ)
Brisbane Roar FC (Nữ)
Hòa
0.5/10.84
1.00
3/3.50.95
u0.87
1.64
3.90
3.90
o0.95
e0.93
0/0.50.82
-0.98
1/1.50.84
u0.98
2.07
4.30
2.48
12/03 11:00AM
Newcastle Jets (Nữ)
Perth Glory (Nữ)
Hòa
0/0.5-0.89
0.73
3.00.82
u1.00
2.27
2.45
3.60
o0.95
e0.93
00.88
0.96
1/1.50.91
u0.91
2.82
2.94
2.35
12/03 11:00AM
Western Sydney Wanderers FC (Nữ)
Sydney FC (Nữ)
Hòa
0.93
2/2.50.91
3/3.50.91
u0.91
15.00
1.08
8.50
o0.95
e0.93
0.84
1.01.00
1/1.50.77
u-0.95
11.00
1.44
3.00
GIẢI HẠNG 2 ANH
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
12/03 07:30PM
Sunderland
Millwall
Hòa
00.83
-0.91
2/2.50.92
u0.98
2.41
2.77
3.10
o1.00
e0.90
00.86
-0.96
1.0-0.87
u0.77
3.15
3.50
2.01
0/0.5-0.84
0.76
2.5-0.83
u0.73
0/0.5-0.62
0.52
0.5/10.72
u-0.82
GIẢI HẠNG 2 TÂY BAN NHA
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
12/03 10:15PM
Real Zaragoza
UD Ibiza
Hòa
0.50.82
-0.90
2.00.90
u1.00
1.82
4.00
3.35
o0.98
e0.92
0/0.51.00
0.88
0.5/10.82
u-0.94
2.66
5.00
1.91
0.5/1-0.94
0.86
1.5/20.68
u-0.78
0.5-0.60
0.48
0.50.56
u-0.68
12/04 12:30AM
Mirandes
Albacete Balompie
Hòa
0/0.5-0.88
0.80
2.00.88
u-0.98
2.34
2.99
2.96
o0.98
e0.92
00.71
-0.83
0.5/10.84
u-0.96
3.15
4.10
1.86
00.74
-0.82
2/2.5-0.91
u0.81
0/0.5-0.69
0.57
1.0-0.71
u0.59
12/04 12:30AM
Sporting Gijon
Las Palmas
Hòa
00.72
-0.80
2.00.92
u0.98
2.33
3.05
2.90
o0.99
e0.91
00.76
-0.88
0.5/10.86
u-0.98
3.20
3.90
1.88
0/0.5-0.83
0.75
1.5/20.68
u-0.78
0/0.5-0.62
0.50
0.50.56
u-0.68
12/04 03:00AM
Villarreal CF B
Leganes
Hòa
00.96
0.96
2.00.94
u0.96
2.67
2.67
2.84
o0.99
e0.91
00.95
0.93
0.5/10.89
u0.99
3.60
3.55
1.85
0/0.5-0.79
0.71
2/2.5-0.86
u0.76
0/0.5-0.64
0.52
1.0-0.69
u0.57
GIẢI SERIE B Ý
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
12/03 08:00PM
Venezia
Ternana
Hòa
0/0.5-0.90
0.82
2/2.50.80
u-0.90
2.33
2.99
3.15
o0.97
e0.93
00.81
-0.93
1.0-0.98
u0.86
3.10
3.60
2.00
00.74
-0.82
2.5-0.94
u0.84
0/0.5-0.74
0.62
0.5/10.62
u-0.74
12/04 12:00AM
Cagliari
Parma
Hòa
0/0.5-0.99
0.91
2/2.50.83
u-0.93
2.34
2.97
3.15
o0.97
e0.93
00.74
-0.86
1.0-0.96
u0.84
2.98
3.70
2.02
00.75
-0.83
2.5-0.92
u0.82
0/0.5-0.71
0.59
0.5/10.66
u-0.78
GIẢI HẠNG 3 ANH
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
12/03 07:30PM
Derby County
Sheffield Wednesday
Hòa
0.82
0/0.5-0.98
2/2.50.81
u-0.99
2.86
2.20
3.10
o0.96
e0.92
0-0.95
0.79
1.0-0.99
u0.81
3.45
2.99
2.02
12/03 07:30PM
Milton Keynes Dons
Burton Albion
Hòa
0/0.5-0.98
0.82
2.5-0.97
u0.79
2.21
2.72
3.05
o0.96
e0.92
00.77
-0.93
1.00.94
u0.88
2.88
3.40
2.09
12/03 07:30PM
Shrewsbury Town
Lincoln City
Hòa
0/0.50.98
0.86
2/2.50.89
u0.93
2.15
3.00
3.10
o0.97
e0.91
00.72
-0.88
1.0-0.93
u0.75
2.92
3.65
1.99
12/03 08:00PM
Forest Green Rovers
Cambridge United
Hòa
00.83
-0.99
2/2.50.88
u0.94
2.41
2.65
3.05
o0.96
e0.92
00.85
0.99
1.0-0.94
u0.76
3.15
3.35
1.99
12/03 10:00PM
Accrington Stanley
Oxford United
Hòa
0.88
0/0.50.96
2.50.84
u0.98
2.88
2.11
3.30
o0.96
e0.92
0-0.88
0.72
1.00.81
u-0.99
3.45
2.77
2.13
PORTUGAL LEAGUE CUP
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
12/04 12:00AM
Casa Pia AC (N)
Sporting Braga
Hòa
0.92
0.5/10.92
2.5/30.97
u0.85
4.10
1.66
3.60
o0.96
e0.92
0.96
0/0.50.88
1.00.73
u-0.91
4.10
2.36
2.21
0.69
1.0-0.85
3.0-0.78
u0.60
0.57
0.5-0.73
1/1.5-0.88
u0.70
12/04 03:45AM
Trofense
Pacos de Ferreira
Hòa
-0.98
0/0.50.82
2.5/3-0.91
u0.73
2.98
2.06
3.35
o0.96
e0.92
0-0.81
0.65
1.00.81
u-0.99
3.70
2.72
2.07
0.78
0.5-0.94
2.50.80
u-0.98
0.66
0/0.5-0.82
1/1.5-0.80
u0.62
GIẢI HẠNG 4 ANH
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
12/03 07:30PM
AFC Wimbledon
Grimsby Town
Hòa
0-0.96
0.80
2/2.50.93
u0.89
2.65
2.33
3.20
o0.97
e0.91
0-0.98
0.82
1.0-0.90
u0.72
3.45
3.10
1.97
12/03 07:30PM
Gillingham
Salford City
Hòa
0.79
0/0.5-0.95
2/2.5-0.89
u0.71
2.97
2.25
2.99
o0.97
e0.91
0-0.84
0.68
0.5/10.79
u-0.97
3.95
2.99
1.88
12/03 07:30PM
Leyton Orient
Bradford City
Hòa
0.5-0.88
0.72
2/2.50.98
u0.84
2.13
3.15
3.00
o0.97
e0.91
00.64
-0.80
0.5/10.71
u-0.89
2.80
3.90
1.98
12/03 08:00PM
Carlisle United
Sutton United
Hòa
0/0.50.90
0.94
2/2.50.90
u0.92
2.05
3.20
3.20
o0.97
e0.91
00.67
-0.83
1.0-0.90
u0.72
2.81
3.75
2.01
12/03 10:00PM
Crawley Town
Swindon Town
Hòa
-0.86
0/0.50.70
2.50.89
u0.93
3.55
1.83
3.50
o0.96
e0.92
0.79
0/0.5-0.95
1.00.85
u0.97
4.20
2.42
2.13
12/03 10:00PM
Hartlepool United
Stockport County
Hòa
-0.88
0.5/10.72
2/2.50.71
u-0.89
4.55
1.55
3.85
o0.96
e0.92
0.67
0.5-0.83
1.00.91
u0.91
4.80
2.20
2.19
12/03 10:00PM
Mansfield Town
Colchester United
Hòa
0.5/1-0.98
0.82
2.5/3-0.82
u0.64
1.76
3.75
3.50
o0.96
e0.92
0/0.50.97
0.87
1.00.89
u0.93
2.34
4.20
2.05
12/03 10:00PM
Northampton Town
Tranmere Rovers
Hòa
0/0.5-0.82
0.66
2/2.5-0.87
u0.69
2.45
2.69
2.98
o0.97
e0.91
00.81
-0.97
0.5/10.80
u-0.98
3.15
3.55
1.93
12/03 10:00PM
Rochdale
Harrogate Town
Hòa
0/0.5-0.93
0.77
2.50.98
u0.84
2.24
2.71
3.30
o0.96
e0.92
00.80
-0.96
1.00.94
u0.88
2.94
3.35
2.08
GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA ROMANIA
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
12/03 08:30PM
FC Voluntari
AFC Hermannstadt
Hòa
00.88
0.98
2.00.96
u0.88
2.53
2.66
2.87
o0.98
e0.90
00.88
0.98
0.5/10.84
u1.00
3.35
3.55
1.85
0/0.5-0.77
0.63
2/2.5-0.82
u0.66
0/0.5-0.62
0.48
1.0-0.71
u0.55
12/04 12:00AM
CS Universitatea Craiova
FC U Craiova 1948
Hòa
0.5/1-0.91
0.77
2.50.97
u0.87
1.88
3.45
3.35
o0.96
e0.92
0/0.5-0.94
0.80
1.00.99
u0.85
2.56
4.10
2.06
0.50.88
0.98
2/2.50.74
u-0.90
0.5-0.64
0.50
0.5/10.59
u-0.75
GIẢI HẠNG 1 SCOTLAND
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
12/03 10:00PM
Arbroath
Greenock Morton
Hòa
0/0.5-0.85
0.69
2.5-0.86
u0.68
2.39
2.68
3.05
o0.97
e0.91
00.88
0.96
1.0-0.89
u0.71
3.20
3.35
1.97
12/03 10:00PM
Ayr United
Raith Rovers
Hòa
0.5-0.92
0.76
2.50.81
u-0.99
2.08
3.00
3.25
o0.96
e0.92
0/0.5-0.85
0.69
1.00.78
u-0.96
2.58
3.70
2.15
12/03 10:00PM
Cove Rangers
Partick Thistle
Hòa
00.94
0.90
2.5/30.86
u0.96
2.44
2.39
3.45
o0.96
e0.92
00.99
0.85
1/1.5-0.91
u0.73
3.10
2.88
2.22
12/03 10:00PM
Inverness CT
Dundee FC
Hòa
-0.99
0/0.50.83
2.50.93
u0.89
3.35
1.98
3.25
o0.96
e0.92
0.69
0/0.5-0.85
1.00.89
u0.93
3.85
2.60
2.09
12/03 10:00PM
Queens Park (N)
Hamilton Academical
Hòa
0.50.85
0.99
2.50.79
u-0.97
1.85
3.45
3.45
o0.96
e0.92
0/0.50.98
0.86
1/1.5-0.89
u0.71
2.30
4.15
2.24
GIẢI SERIE C Ý
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
12/03 08:30PM
Ancona Matelica
Alessandria
Hòa
0/0.50.69
-0.85
2.00.82
u1.00
1.85
3.50
3.10
o0.97
e0.91
0/0.5-0.93
0.77
0.5/10.76
u-0.94
2.52
4.80
1.94
12/03 08:30PM
Aquila Montevarchi
US Pontedera
Hòa
01.00
0.84
2.00.87
u0.95
2.69
2.48
2.90
o0.98
e0.90
12/03 08:30PM
Carrarese
Torres Calcio
Hòa
0/0.50.91
0.93
1.5/20.77
u-0.95
2.11
3.25
2.80
o0.98
e0.90
00.63
-0.79
0.5/10.90
u0.92
3.00
4.20
1.82
12/03 08:30PM
Fiorenzuola
Rimini
Hòa
0/0.50.85
0.99
2.00.97
u0.85
2.04
3.60
2.89
o0.98
e0.90
0/0.5-0.80
0.64
0.5/10.87
u0.95
2.79
4.45
1.86
12/03 08:30PM
Gubbio
ACR Siena 1904
Hòa
0.5-0.94
0.78
2/2.50.98
u0.84
2.06
3.15
3.15
o0.97
e0.91
0/0.5-0.84
0.68
0.5/10.68
u-0.86
2.65
4.10
2.00
12/03 08:30PM
Imolese
Vis Pesaro
Hòa
00.78
-0.94
2.00.85
u0.97
2.41
2.80
2.88
o0.97
e0.91
00.82
-0.98
0.5/10.76
u-0.94
3.20
3.55
1.90
12/03 11:30PM
Cesena
San Donato Tavarnelle
Hòa
0.50.69
-0.85
2/2.50.93
u0.89
1.69
4.25
3.40
o0.97
e0.91
0/0.50.91
0.93
1.0-0.90
u0.72
2.27
5.20
2.05
12/03 11:30PM
Fermana
AC Reggiana
Hòa
0.76
0/0.5-0.92
2.00.80
u-0.98
3.00
2.31
2.91
o0.97
e0.91
0-0.93
0.77
0.5/10.76
u-0.94
3.65
3.10
1.90
12/03 11:30PM
Olbia
US Recanatese
Hòa
00.74
-0.90
2.00.95
u0.87
2.39
2.91
2.80
o0.98
e0.90
12/03 11:30PM
Virtus Entella
Lucchese
Hòa
0.5-0.93
0.77
2.00.82
u1.00
2.07
3.25
3.05
o0.97
e0.91
0/0.5-0.83
0.67
0.5/10.76
u-0.94
2.69
4.20
1.94
GIẢI HẠNG 2 BỈ
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
12/03 10:00PM
Royal Excelsior Virton
Lommel SK
Hòa
0.84
0.51.00
2.5/30.94
u0.88
3.10
2.00
3.35
o0.96
e0.92
0.78
0/0.5-0.94
1.00.72
u-0.90
3.95
2.42
2.20
12/04 02:00AM
RWD Molenbeek
Club Brugge II
Hòa
1.50.84
1.00
3/3.5-0.99
u0.81
1.26
8.10
5.00
o0.95
e0.93
0.5/1-0.98
0.82
1/1.50.83
u0.99
1.72
6.50
2.63
GIẢI HẠNG 5 ANH
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
12/03 07:30PM
Barnet
Wealdstone
Hòa
0/0.50.97
0.87
2.5/30.87
u0.95
2.11
2.84
3.45
o0.96
e0.92
00.70
-0.86
1/1.5-0.91
u0.73
2.67
3.40
2.21
12/03 07:30PM
Bromley FC
Yeovil Town
Hòa
0.5-0.97
0.81
2.5-0.98
u0.80
2.03
3.25
3.15
o0.96
e0.92
0/0.5-0.87
0.71
1.00.98
u0.84
2.57
3.95
2.08
12/03 07:30PM
Dagenham & Redbridge
Torquay United
Hòa
1.0-0.85
0.69
2.5/30.89
u0.93
1.66
3.85
3.80
o0.96
e0.92
0/0.50.85
0.99
1/1.5-0.90
u0.72
2.15
4.75
2.25