Tỷ lệ kèo bóng rổ - Tỷ lệ bóng rổ KeoNhaCai hôm nay

Trận Đấu
Cược đội thắng
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
Hiệp 1 - Cược đội thắng
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
Lựa chọn bình thường
Xếp theo thời gian
Lựa chọn bình thường
*NBA Preseason
Cược đội thắng
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
Hiệp 1 - Cược đội thắng
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
72-78
Q3 01:37
Golden State Warriors (N)
Washington Wizards
-0.49
0.33
0.89
4.50.87
211.50.89
u0.81
-0.99
3.50.75
210.50.77
u0.93
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài103.5
0.87
Xỉu103.5
0.79
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài107.5
0.79
Xỉu107.5
0.87
Japan B1.League
Cược đội thắng
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
Hiệp 1 - Cược đội thắng
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
53-84
Q4 07:04
Levanga Hokkaido
Akita Northern Happinets
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Lẻ/Chẵn
Đội Khách - Tài/Xỉu
28-28
Q2 04:00
Chiba Jets Funabashi
Osaka Evessa
8.50.84
0.92
152.50.79
u0.87
2.50.85
0.81
72.50.77
u0.89
9.51.00
0.76
153.50.91
u0.75
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài80.5
0.78
Xỉu80.5
0.88
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.97
Chẵn
0.91
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài72.5
0.92
Xỉu72.5
0.74
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
38-32
Q2 02:52
Gunma Crane Thunders
Shiga Lakes
7.50.93
0.83
167.50.87
u0.79
6.50.77
0.99
166.50.75
u0.91
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài87.5
0.89
Xỉu87.5
0.77
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.97
Chẵn
0.91
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài80.5
0.91
Xỉu80.5
0.75
33-28
Q2 01:00
Ibaraki Robots
Fighting Eagles Nagoya
0.26
-0.40
5.50.77
0.99
147.50.83
u0.83
6.50.93
0.83
146.50.71
u0.95
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài76.5
0.79
Xỉu76.5
0.87
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài70.5
0.79
Xỉu70.5
0.87
33-29
Q2 01:16
Kyoto Hannaryz
Sendai 89ERS
0.57
-0.79
2.50.93
0.83
144.50.85
u0.81
1.50.77
0.99
143.50.73
u0.93
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài73.5
0.89
Xỉu73.5
0.77
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài71.5
0.91
Xỉu71.5
0.75
31-32
Q2 01:55
San-en NeoPhoenix
Kawasaki Brave Thunders
0.80
8.50.96
151.50.81
u0.85
0.96
7.50.80
152.50.93
u0.73
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài71.5
0.77
Xỉu71.5
0.89
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài79.5
0.77
Xỉu79.5
0.89
38-33
Q2 02:33
Shinshu Brave Warriors
Alvark Tokyo
1.5-0.92
0.68
153.50.87
u0.79
0.60
1.5-0.84
152.50.75
u0.91
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài76.5
0.79
Xỉu76.5
0.87
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.97
Chẵn
0.91
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài76.5
0.86
Xỉu76.5
0.80
Japan B2.League
Cược đội thắng
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
Hiệp 1 - Cược đội thắng
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
62-70
Q4 04:48
Bambitious Nara
Rizing Zephyr Fukuoka
0.77
9.50.99
152.50.77
u0.89
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
68-50
Q4 04:59
Koshigaya Alphas
Nishinomiya Storks
16.50.84
0.92
137.50.83
u0.83
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
63-63
Q4 08:00
Kumamoto Volters
Nagasaki Velca
0.91
1.50.85
161.50.87
u0.79
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài79.5
0.79
Xỉu79.5
0.87
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.92
Chẵn
0.96
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài81.5
0.86
Xỉu81.5
0.80
Japan B3.League
Cược đội thắng
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
Hiệp 1 - Cược đội thắng
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
53-87
Q4 02:10
Saitama Broncos
Iwate Big Bulls
63-68
Q4 00:44
Yamaguchi Patriots
Tokyo Hachioji Bee Trains
Philippine UAAP Championship
Cược đội thắng
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
Hiệp 1 - Cược đội thắng
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
33-25
Q2 03:17
NU Bulldogs
UE Red Warriors
13.50.80
0.80
140.50.76
u0.84
14.50.96
0.64
141.50.88
u0.72
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài77.5
0.86
Xỉu77.5
0.74
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài63.5
0.78
Xỉu63.5
0.82
Giải Giao Hữu SABA CBA 2K21 Ảo
Cược đội thắng
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
Hiệp 1 - Cược đội thắng
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
12-15
Q2 06:00
Tianjin Pioneers (V)
Beijing Royal Fighters (V)
0.80
20.50.80
109.50.75
u0.85
-0.19
0.06
0.72
8.50.88
53.50.74
u0.86
0.88
20.00.72
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.88
Chẵn
0.92
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài31.5
0.93
Xỉu31.5
0.67
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.88
Chẵn
0.88
Giải Giao Hữu SABA NBA 2K21 Ảo
Cược đội thắng
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
Hiệp 1 - Cược đội thắng
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
13-15
Q2 05:48
Orlando Magic (V)
Los Angeles Clippers (V)
0.78
11.50.82
112.50.74
u0.86
-0.38
0.20
0.71
5.50.89
54.50.86
u0.74
0.86
11.00.74
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.88
Chẵn
0.92
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài29.5
0.75
Xỉu29.5
0.85
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.88
Chẵn
0.88
Saba Basketball PinGoal - NBA 2022
Cược đội thắng
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
Hiệp 1 - Cược đội thắng
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
0-0
TRỰC TIẾP
Los Angeles Lakers (PG)
Utah Jazz (PG)
Đội Nhà - Tài/Xỉu
--
--
Lẻ/Chẵn
Đội Khách - Tài/Xỉu
--
--
Saba Basketball PinGoal - CBA 2022
Cược đội thắng
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
Hiệp 1 - Cược đội thắng
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
0-0
TRỰC TIẾP
Jiangsu Dragons Kentier (PG)
Beijing Ducks (PG)
00.91
0.93
89.50.93
u0.91
Đội Nhà - Tài/Xỉu
--
--
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.91
Chẵn
0.93
Đội Khách - Tài/Xỉu
--
--
Saba Basketball PinGoal - World Cup 2022
Cược đội thắng
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
Hiệp 1 - Cược đội thắng
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
0-0
TRỰC TIẾP
Greece (PG)
Cộng hòa Séc (PG)
Đội Nhà - Tài/Xỉu
--
--
Lẻ/Chẵn
Đội Khách - Tài/Xỉu
--
--
Saba Basketball PinGoal - NBA Dynasty 2022
Cược đội thắng
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
Hiệp 1 - Cược đội thắng
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
0-0
TRỰC TIẾP
Golden State Warriors (PG)
Miami Heat (PG)
Đội Nhà - Tài/Xỉu
--
--
Lẻ/Chẵn
Đội Khách - Tài/Xỉu
--
--
loading
Đang tải vui lòng chờ trong giây lát

Tỷ lệ kèo bóng rổ - Tỷ lệ bóng rổ KeoNhaCai hôm nay

Bộ môn bóng rổ đang dần phổ biến hơn với người hâm mộ trong vài năm gần đây và những kèo cá cược bóng rổ cũng  trở lên phổ biến hơn. Khi quan tâm theo dõi chúng ta lại càng thấy nhiều điều hấp dẫn thú vị về bóng rổ khác với môn thể thao vua là bóng đá.

Tổng quan sơ lược về luật thi đấu bóng rổ.

Có nhiều hình thức thi đấu bóng rổ khác nhau, ở đây chúng ta sẽ nói về luật bóng rổ chuyên nghiệp (NBA) luật chơi mà mỗi đội bóng có 5 người.

Hai đội thi đấu đối kháng ,chỉ dùng tay chơi bóng và tìm cách đưa bóng vào rô đối phương càng nhiều càng tốt và hạn chế đối thủ đưa bóng vào rổ đội nhà theo đúng luật.

Mỗi trận đấu có 40 phút thi đấu chính thức, gồm 4 hiệp mỗi hiệp 10 phút không tính thời gian bóng chết.

Trong 1 trận đấu không có kết quả hòa, nếu 40 phút không có đội thắng bại sẽ có thêm hiệp phụ 5 phút.

Một vài kèo cá cược bóng rổ phổ biến hiện nay:

Cược theo hiệp thi đấu : đội thắng thua theo từng hiệp hoặc cả 4 hiệp, hiệp đấu nhiều điểm nhất...

Đội ghi điểm đầu tiên và sau cùng tương tự trong ty le keo bóng đá.

Cược theo cầu thủ : số điểm ghi được, cầu thủ ghi 3 điểm, cầu thỉ ghi điểm trước tiên và cuối cùng.

Cược tỉ số sau cùng là chẵn hay lẻ.

Cược tài xỉu và cược chấp tương tự bóng đá.

Một vài mẹo và kinh nghiệm thi tham gia cá cược:

Tìm hiểu kĩ thông tin trận đấu qua những bài nhận định, soi kèo uy tín.

Cần tỉnh táo không nên quá tin tưởng vào hiệu ứng đám đông.

Tham khảo kèo, học hỏi cách phân tích thông tin từ nhiều người có kinh nghiệm.

Giữ tỉnh táo, phân tích kèo tránh bị nhà cái đưa ra các kèo đánh lạc hướng.

Lựa chọn một vài kèo ưng ý không nên chơi lan man.

Lựa chọn nhà cái uy tín minh bạch.